Loděnice

UPOZORNÌNÍ:
Pokoušíte se nabourat ochranný systém zabezpeèené èásti.
Vaše èinnost bude zdìlena administrátorùm!"; } switch (@$error) { case 1: $chyba="UPOZORNENi:
Zadali jste chybne uzivatelske jmeno nebo heslo!"; break; case 2: $chyba="UPOZORNENI:
Zadali jste chybne uzivatelske jmeno nebo heslo!"; case 3: $chyba="UPOZORNENI:
Uzivatel neni povolen! Kontaktujte TU nebo spravce systemu."; break; }//ukonèení promenne odeslano // } // captcha ?>
Uživatelské jméno:
Heslo: