Rezervace

"; @include("config.php"); db_connect(); mysql_set_charset("utf8"); ?>
".$detail[nadpis].""; echo "

".$detail[obsah]."

"; echo "
"; } if($_POST[rezervovat]){ if($_POST[rezervuje]){ $datum = date("Y-m-d"); if($_POST[datum1] AND !$_POST[datum2]){ $datumOD = $_POST[datum1]; $datumDO = '0000-00-00'; $datumEMAIL = substr($datumOD,8,2).". ".substr($datumOD,5,2).". ".substr($datumOD,0,4); } elseif($_POST[datum2] AND !$_POST[datum1]){ $datumOD = $_POST[datum2]; $datumDO = '0000-00-00'; $datumEMAIL = substr($datumOD,8,2).". ".substr($datumOD,5,2).". ".substr($datumOD,0,4); } elseif($_POST[datum1]==$_POST[datum2]) { $datumOD = $_POST[datum1]; $datumDO = "0000-00-00"; $datumEMAIL = substr($datumOD,8,2).". ".substr($datumOD,5,2).". ".substr($datumOD,0,4); } elseif($_POST[datum1]>$_POST[datum2]) { $datumOD = $_POST[datum2]; $datumDO = $_POST[datum1]; $datumEMAIL = substr($datumOD,8,2).". ".substr($datumOD,5,2).". ".substr($datumOD,0,4)." - ".substr($datumDO,8,2).". ".substr($datumDO,5,2).". ".substr($datumDO,0,4); } else { $datumOD = $_POST[datum1]; $datumDO = $_POST[datum2]; $datumEMAIL = substr($datumOD,8,2).". ".substr($datumOD,5,2).". ".substr($datumOD,0,4)." - ".substr($datumDO,8,2).". ".substr($datumDO,5,2).". ".substr($datumDO,0,4); } $result_vl=mysql_query("INSERT INTO rezervace_info VALUES ('".NULL."','$_POST[rezervuje]','$_POST[email]','$_POST[telefon]','$_POST[akce]','$_POST[poznamka]','$datum','$datumOD','$datumDO','0','','0000-00-00')"); if ($result_vl){ echo"Záznam INFO o rezervaci byl vložen.

"; // -------------- EMAIL $email_pro = "flotila.liberec@gmail.com"; $email_od= $_POST[email]; $nadpisVzkaz = "Nová rezervace v loděnici"; $subject = "=?UTF-8?B?".base64_encode($nadpisVzkaz)."?="; $boundary = uniqid('np'); $message = "\r\n\r\n--" . $boundary . "\r\n"; $message .= "Content-type: text/plain;charset=utf-8\r\n\r\n"; //Plain text body $message .= " V loděnici Flotily byla provedena nová rezervace. Rezervuje: $_POST[rezervuje] Akce: $_POST[akce] Datum: $datumEMAIL Info: $_POST[poznamka] Podrobnosti najdete na webu loděnice. "; $message .= " Email byl zaslán automaticky z webu loděnice Flotily Liberec. "; $message .= "\r\n\r\n--" . $boundary . "\r\n"; $message .= "Content-type: text/html;charset=utf-8\r\n\r\n"; //Html body $message .= " V loděnici Flotily byla provedena nová rezervace.
Rezervuje: $_POST[rezervuje]
Akce: $_POST[akce]
Datum: $datumEMAIL
Info: $_POST[poznamka]
Podrobnosti najdete na webu loděnice. "; $message .= "
Email byl zaslán automaticky z webu loděnice Flotily Liberec. "; $message .=""; $from = "=?UTF-8?B?".base64_encode('Flotila Liberec')."?="; $from .= ": <". $email_pro .">"; $headers = "From: ".$from."\r\n"; $headers .= "Reply-To: ".$from."\r\n"; $headers .= "Return-Path: ".$from."\r\n"; $headers .= "Organization: Flotila Liberec\r\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-Type: multipart/alternative;boundary=" . $boundary . "\r\n"; $headers .= "X-Mailer: PHP". phpversion() ."\r\n"; $headers .= "Message-ID: <".uniqid(time())."@".$_SERVER['SERVER_NAME'].">\r\n"; if(strpos($email_pro,"@")){ $uspech=@mail($email_pro, $subject, $message, $headers); if ($uspech){ echo"Email na ".$email_pro." byl odeslán.
"; $odeslano = $now; } else { echo"Email na ".$email_pro." nemohl být odeslán.
"; $odeslano = ''; } } if(strpos($email_od,"@")){ $uspech=@mail($email_od, $subject, $message, $headers); if ($uspech){ echo"Email na ".$email_od." byl odeslán.
"; $odeslano = $now; } else { echo"Email na ".$email_od." nemohl být odeslán.
"; $odeslano = ''; } } // -------------- EMAIL KONEC } else { echo"Záznam INFO o rezervaci nemohl být vložen.

"; } $result_Info=mysql_query("select MAX(idInfo) from rezervace_info"); $detail_Info=mysql_fetch_array($result_Info); $rezervaceID = $detail_Info[0]; } if ($result_vl){ $result_sort=mysql_query("select * from lodenice ORDER by stav, nazev"); while($detail_sort=mysql_fetch_array($result_sort)){ for($imesic=1;$imesic<=31;$imesic++){ $idVec = $detail_sort[0]+1000; $idPole = $imesic.'-'.$idVec; $check="$_POST[$idPole]"; if($check=='on'){ $result_v2=mysql_query("INSERT INTO rezervace_detail VALUES ('".NULL."','$_POST[Mesic]','$_POST[Rok]',$rezervaceID,'$idPole','0')"); //echo $rezervaceID.'
'; if ($result_v2){ echo"Položka byla vložena. "; } else { echo"Položka nemohla být vložena. "; } } } } } } echo '

Rezervace v měsíci

'; if($_POST[Rok]){ $rokTab = $_POST[Rok]; } else { $rokTab = Date(Y); } if($_POST[Mesic]){ $mesicTab = $_POST[Mesic]; } else { $mesicTab = Date(m); if($mesicTab>=10){ } else { $mesicTab = substr($mesicTab,1,1); } } ?>
Rok: Měsíc:
"; echo ""; echo "#"; echo "Jméno"; echo "Typ"; echo "Značka"; echo ""; for($imesic=1;$imesic<=$dnu;$imesic++){ echo "$imesic"; } echo ""; echo ""; $result_sort=mysql_query("select * from lodenice WHERE stav=1 ORDER by stav, nazev"); $i = 1; while($detail_sort=mysql_fetch_array($result_sort)){ if ($i%2) { $barva="#A7DDFE"; } else { $barva="#8CBAFF"; } ?> ".$i."."; echo "".$detail_sort[4].""; $result=mysql_query("select * from typ WHERE idTyp=$detail_sort[typ]"); $detail=mysql_fetch_array($result); $rezTyp = $detail[1]; $result=mysql_query("select * from oznaceni WHERE idOznaceni=$detail_sort[oznaceni]"); $detail=mysql_fetch_array($result); $rezOznaceni = $detail[1]; $result=mysql_query("select * from podtyp WHERE idPodTyp=$detail_sort[podtyp]"); $detail=mysql_fetch_array($result); $rezPodtyp = $detail[1]; echo "".$rezTyp.' '.$rezPodtyp.' '.$rezOznaceni.''; echo "".$detail_sort[1].''; echo ""; for($imesic=1;$imesic<=$dnu;$imesic++){ // echo ""; $den = jddayofweek ( cal_to_jd(CAL_GREGORIAN, $mesicTab,$imesic,$rokTab) , 0 ); if($den==0 OR $den==6){ $barva = "#CC99FF"; } else { $barva = ""; } ?> 0) { ?> "; $i++; } echo ""; echo ""; ?>

Informace k rezervaci

E-mail je povinný! Pro rychlejší vyřízení prosím vyplňte také zde datum akce.

Kdo rezervuje E-mail Telefon Název akce Datum konání akce
-
Poznámka

Existující rezervace:

"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } ?>
Akce Termín Rezervuje Stav Upravil Rezervováno
"; echo $detail_R2[akceR]; echo ""; if($detail_R2[datumDO]=="0000-00-00"){ $datumEMAIL = substr($detail_R2[datumOD],8,2).". ".substr($detail_R2[datumOD],5,2).". ".substr($detail_R2[datumOD],0,4); } else { $datumEMAIL = substr($detail_R2[datumOD],8,2).". ".substr($detail_R2[datumOD],5,2).". ".substr($detail_R2[datumOD],0,4)." - ".substr($detail_R2[datumDO],8,2).". ".substr($detail_R2[datumDO],5,2).". ".substr($detail_R2[datumDO],0,4); } echo $datumEMAIL; echo ""; echo $detail_R2[rezervuje]; echo ""; if($detail_R2[stavR]==0){ ?> "; echo ""; $result_A=mysql_query("select * from auth WHERE id=$detail_R2[stavR]"); $detail_A=mysql_fetch_array($result_A); echo $detail_A[jmeno]; echo ""; $result_D2=mysql_query("select * from rezervace_detail WHERE idInfo=$detail_R2[idInfo] GROUP BY detail"); $dalsiVec = 0; $last = 0; while($detail_D2=mysql_fetch_array($result_D2)){ if(strlen($detail_D2[detail])==6){ $den = substr($detail_D2[detail],0,1); $idMat = substr($detail_D2[detail],2,4) - 1000; } else { $den = substr($detail_D2[detail],0,2); $idMat = substr($detail_D2[detail],3,4) - 1000; } if($dalsiVec>0){ echo ', '; } $result_L2=mysql_query("select * from lodenice WHERE idVec=$idMat"); $detail_L2=mysql_fetch_array($result_L2); if($den>$last AND $last<>0){ echo "
"; } if($detail_D2[stav]<>'0'){ echo "".$detail_L2[nazev].""; } else { echo $detail_L2[nazev]; } $dalsiVec++; $last = $den; } echo "